Felhasználási feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen általános szerződési feltételek tartalmát.

1. A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed a Sport4Life Sportegyesület (a továbbiakban: Sport4Life Sportegyesület vagy Egyesület) által kínált szolgáltatásokra történő megrendelése, előfizetése alapján a vásárló és az egyesület között létrejövő jogviszonyra.

A Egyesület és a vásárló között létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek, valamint a honlapon található további tájékoztatások határozzák meg.

A Weboldalon indított vásárlással, előfizetéssel Ön elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, és azok maradéktalanul az Ön és a Vállalkozás között létrejövő szerződés részét képezik.

2. A szerződés szerinti termék lényeges tulajdonságai: 

A Weboldalon megrendelhető Termékek az Internetről letölthető vagy online élő adásként (stream) megtekinthető fittness videók, melyek tartalmi összefoglalója, szereplői, hossza a Weboldalon olvashatók, az aktuális kínálatnak megfelelően.

3. Üzemeltető adatai:

Sport4Life Sportegyesület

1034 Budapest, Tímár utca 20.

Adószám: 19235949-1-41

e-mail: hello@sport4life.hu

4. Az előfizetés díja magyar Forintban kerül meghatározásra. Az előfizetési díjon felül a weboldal használata nem jár plusz költséggel.

A Felhasználó a weboldalon választja ki az előfizetést, majd a fizetek gombra kattintva véglegesíti. A weboldalon található fizetési módok közül van lehetősége választani.


Bankkártyás fizetés esetén a következő oldalon talál bővebb tájékoztatást az esetlegesen felmerülő költségekről: http://simplepartner.hu/PaymentService/Fizetesi_tajekoztato.pdf


A felhasználónak a rendelés véglegesítése előtt a megfelelő négyzet kipipálásával igazolnia kell, hogy - a jelen Általános Szerződési Feltételek, valamint az Adatvédelmi tájékoztató tartalmát megismerte, azt elfogadja, 

- tudomásul veszi, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdésében foglalt, indoklás nélküli elállási jogot a teljesítés megkezdését követően elveszíti, 

- az Adatvédelmi tájékoztatóban részletezett adatkezelésekhez hozzájárul,

- továbbá kijelenti, hogy a film megtekintéséhez szükséges műszaki feltételekkel, minimum 10 megabit/másodperc letöltési sebességgel rendelkezik, és tudomásul veszi, hogy ezek hiányáért vagy akadályozottságáért a Vállalkozót felelősség nem terheli.

 

5. A teljesítés határideje:

 

A sikeres fizetésről történt értesülésünket követően a Felhasználó által megadott belépési adatokkal belépve a weboldalra, megtekintheti a tartalmakat, használhatja a weboldalt így a teljesítés megtörténtnek tekinthető.

 

A fizetésben együttműködő oldalakon vagy a film megtekintését lehetővé tevő weboldalon felmerülő technikai problémák miatti esetleges késedelmes vagy hibás teljesítés miatt a Vállalkozót nem terheli felelősség.

 

6. Az Egyesület panaszkezelési eljárása:

 

A Weboldal célja, hogy a felhasználóinak valamennyi igényét megfelelő minőségben és hatékonysággal teljesítse. A Vállalkozó törekszik arra, hogy a weboldalon történő vásárlást a jelen Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően teljesítse.

 

Amennyiben Önnek mégis valamilyen panasza van az Önt érintő megállapodással, vagy a Weboldalon nyújtott szolgáltatással, illetve annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a 3. pontban meghatározott e-mail címen, vagy a Egyesület székhelyére címzett postai levél útján közölheti. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a panaszügyintézés helye a Vállalkozó 3. pontban meghatározott székhelye.

 

7. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-a szerinti indokolás nélküli elállási jog elvesztése:

 

Tájékoztatjuk, hogy Ön nem gyakorolhatja a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdésében foglalt, a fogyasztókat megillető, indoklás nélküli elállási jogot.

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdés m) pontja értelmében, a fogyasztó elveszíti az indokolás nélküli elállási jogát a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

 

8. Az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatások:

 

A Vállalkozás ügyfélszolgálata a 3. pontban írt időben és elérhetőségeken érhető el.

A Vállalkozás az értékesítés sikeres lebonyolítását követően további szolgálatásokkal nem tartozik.

 

9. A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe a Egyesületnek nincsen.

 

10. A szerződés időtartama

 

A szerződés határozott időre jön létre, a Felhasználó által kiválasztott időtartamra, mely automatikusan megújul a határidő lejárta után. Az előfizetést a Felhasználó jogosult felmondani. A felmondást a felhasználó a profil oldalon tudja megtenni, az előfizetés leállítása gomb megnyomásával. Az előfizetés a felmondást követően megszűnik.

 

Az egyesület az adatvédelmi tájékoztatónak megfelelően a felhasználó IP címét tárolja. Egy érvényes előfizetéssel egy falhasználó maximálisan 6 különböző eszközről veheti igénybe a szolgáltatást. Amennyiben több eszközről veszi igénybe úgy az Egyesület figyelmezteti a felhasználót erre a korlátozásra. Ha ennek ellenére továbbra is fennál az, hogy a felhasználó több eszközön is használja a szolgáltatást, úgy az egyesület egyoldalúan felmondhatja a szolgáltatást mellyel a szerződés megszűnik.

 

11. A digitális adattartalom működése, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedés

 

A Terméket jelszóval védjük, a felhasználó a személyes adatai pedig megfelelő erősségű titkosítással kerülnek tárolásra.

 

12. Számlázási tudnivalók

 

A felhasználó a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kifejezetten hozzájárul, hogy a kiállított elektronikus számlát befogadja, és azt a rendelésben megadott e-mail címre továbbított mellékletből letölti.

 

Az elektronikus számla a számlázz.hu online számlázószoftver segítségével kerül kiállításra, aKBOSS.hu Kft. (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7., cégjegyzékszám: 01-09-303201) által. Az elektronikus számla egy adóigazgatási azonosításra alkalmas, a számviteli és ÁFA törvények által szabályozott elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat. Az eredeti elektronikus számla, mint hiteles bizonylat igazolja az adófizetéssel összefüggő kötelezettségek és jogok meglétét, ezért az elektronikus úton kibocsátott számlákat elektronikus formában szükséges megőrizni a vonatkozó jogszabályok szerint.

 

A számla megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben, 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletben és az egyéb elektronikus számlára vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek.

 

13. Szellemi tulajdon védelme

 

A Termék megvásárlásával Ön kizárólag a felvétel magáncélú felhasználására szerez jogosultságot, Vállalkozás minden egyéb jogát fenntartja. A Terméknek - részben vagy egészben - az engedélyezettől eltérő bármilyen felhasználása, így különösen annak   másolása, többszörözése, terjesztése, nyilvános bemutatása, nyilvánossághoz közvetítése, feldolgozása, értékesítése, kereskedelmi felhasználása tilos, ideértve a belépési adatok továbbítását, nyilvánosságra hozatalát is.

 

Weboldal teljes körű szerzői jogi védelem alatt áll, az azon található tartalom az Egyesület szellemi tulajdona, annak előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül bárminemű felhasználása tilos.

 

14. Adatvédelmi tájékoztatónkat a sport4life.hu oldalon olvashatja.

 

15. Az Egyesület fenntartja a jogot a jelen Általános Szerződési Feltételek módosítására.


16. Záró rendelkezések

 

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott rendelkezésekre a magyar jog az irányadó.

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejövő szerződés egyes pontjainak érvénytelensége esetén a szerződés többi része érvényben marad. Az érvénytelennek minősülő pont helyett a vonatkozó törvényi rendelkezés alkalmazandó.


A videókban szereplő gyakorlatok nem alkalmasak mindenki számára. Egy új gyakorlat kipróbálása előtt vegye figyelembe a hajlékonysági, fizikai, erőnléti és általános egészségi tényezőket annak érdekében, hogy eldöntse, vajon Önnek ajánlott-e a gyakoolat vagy sem. Minden gyakorlat önmagában veszélyes és személyes sérülés okozására alkalmas lehet. Minden sérülés amely a gyakorltaok helyes vagy helytelen alkalmazásából ered, kizárólag a gyakorló felelősségi körébe tartozik. A Sport4life SE és partnerei kizárják bármely sérülésből eredő felelősségüket, amely ezen gyakorlatok használatából ered és tanácsolja, hogy sportegészségügyi szakemberrel konzultáljon bármely gyakorlat vagy program kipróbálása előtt.